Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Hovedopptak kommunale og private barnehager 2022–2023

Ei lita jente i lilla kjole ser i kameraet og smiler og blunker

Elektronisk søknadsskjema til kommunale og private barnehager og mer informasjon finnes på Røros kommunes nettside https://roros.kommune.no/roros-kommune-forside/barnehage/

Link til søknadsskjema: https://barnehage.visma.no/roros

– Barnehageåret starter 15.august.
– Kommunale barnehager har 50 % og 100 % plass. Private barnehager har flere alternative oppholdstider.
– Samisk tilbud i Ysterhagaen barnehage.
– Det er ikke nødvendig å søke på nytt for barn som allerede står på venteliste dersom søknaden ikke ønskes endret.

Søknadsfrist: 1. mars 2022

X