Blog

Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Høring og offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Røros sentrum

Reguleringsplan for Røros sentrum

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 15.9.2022, saknr. 26/22 å legge forslag til reguleringsplan for Røros sentrum, planid 20130009_2, ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanforslaget foreslår nye bestemmelser for skilting, belysning og uteservering i Røros sentrum.

Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du her.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 6.1.2023.

Innsyn i plandokumentene: Saksdokumentene med vedlegg til politisk behandlingen finner du i politisk møtekalender på planutvalgets møte den 15.9. Direktelink til plandokumentene ligger i arealplaner.no

X