Blog

Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Høring reguleringsplan for barnehage i Vola

Plankart barnehage i Vola

Utvalg for plansaker vedtok i sitt møte den 15.12.2022 sak 35/22 å legge detaljregulering for barnehage i Vola ut til høring og offentlig ettersyn.

Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging av en barnehage med seks avdelinger og tilhørende uteområder og infrastruktur i Vola.

Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du her.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 10.2.2023.

Innsyn i plandokumentene: Saksdokumentene med vedlegg til politisk behandlingen finner du i politisk møtekalender på planutvalgets møte den 6.10. Direktelink til plandokumentene ligger i arealplaner.no

X