Blog

Rådyr
Mange rådyr har nå en utfordrende tid i vente, med mye snø og fettressurser som begynner å bli oppbrukt. Røros kommune oppfordrer alle som er ute og lufter seg i vårsola om å ta ekstra hensyn til rådyrene. Det meldes nå om rådyrspor i mange skiløyper, brøyta veier og boligområder. Rådyrene som bor nært folk er ekstra utsatte for forstyrrelser, da spesielt løse hunder.

Fallviltgruppene i Røros, Os og Holtålen har de siste ukene fått inn flere meldinger om avmagrede og slitne rådyr, og av dyrevelferdsmessige grunner har flere av disse blitt avlivet. I naturen er det den sterkeste som overlever, men vi kan alle bidra til at forutsetningene for dyra er best mulig, ved å forstyrre minst mulig.

Vår oppfordring er dermed, ha kontroll på hunden og ta hensyn til viltet i en sårbar tid.

Vi minner om at det nærmer seg tiden for lovbestemt båndtvang for hunder i tiden 1. april til og med 20. august.
Dersom situasjonen forverrer seg kan kommunen innføre båndtvang også før 1. april.

Dersom det oppdages rådyr som er medtatt eller skadet oppfordres det til å ta kontakt med kommunen, via brannvakta: 72 41 94 60, som setter deg i kontakt med fallviltgruppa i kommunen.

X