Blog

framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Endrer utvendig kledning på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Bilde av deler av stabel med malmlaftmaterialer med fasaden til sykehjemsbygget i bakgrunnen

På Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er det brukt royalimpregnert trevirke til utvendig kledning i byggetrinn 1. Ved tilsyn høsten 2020 fikk denne type kledning nedsatt sin brannklassifisering, og at den ikke er godkjent etter de tekniske brannkrav som kreves av utvendig kledning.

Det er usikkert om royalimpregnert oppnår nødvendig brannklassifisering. Ved tidligere tester oppnås ikke nødvendig brannklassifisering. I prosjektet har vi ikke tid til å vente på en slik eventuell godkjenning eller endring av produktet. Det er lang leveringstid og vi ønsker ikke forsinkelse, større usikkerhet og økte kostnader. Byggekomiteen i Øverhagaen-prosjektet har med bakgrunn i dette besluttet å endre utvendig kledning.

Kledning på byggetrinn 2 blir malmfuru som er jernvitrolbehandlet. Dette er miljøvennlig og har en solid kvalitet. Teknisk sett er det en kvalitetsheving, men det vil naturlig nok utgjøre en fargeforskjell fra byggetrinn 1. Det har ikke vært aktuelt for byggekomiteen å vurdere alternativer som medfører mye vedlikeholdsarbeid, som for eksempel beising. Byantikvar er også hørt i saken.

Nedklassifiseringen av Royal impregnert vil trolig ikke få konsekvenser for det som allerede er bygd, da det i så fall vil kunne medføre et betydelig erstatningsansvar for produsentene. Brannsikkerheten på Øverhagen byggetrinn 1 er meget god.

Du kan lese mer detaljert om royalimpregnert og brannklassifisering her Royalimpregnert trekledning og brannsikkerhet.

 

Bilde av deler av stabel med malmlaftmaterialer med fasaden til sykehjemsbygget i bakgrunnen

Endrer kledning på byggetrinn 2, Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Foto av en stabel med materialer i malmfuru

Byggningene i byggetrinn 2 på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, blir kledd med malmfuru.

X