Blog

Folkehelse, Helse og omsorg, Nyheter, Samisk helse

E-læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse»

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) lanserer et nytt nettbasert kompetansehevende tilbud til helse og omsorgspersonell. Dette er en del av SANKS sitt e- læringskurs «Samisk kulturforståelse i helsemøte». Selv om en ikke arbeider innen helse- og omsorgsyrker vil man kunne ha læringsutbytte av kursene.

SANKS har utarbeidet et e-læringskurs som skal gi grunnleggende kunnskap om samiske samfunnsforhold, historie, tverrkulturell kommunikasjon og forståelse. Foruten å øke kunnskapen om samiske forhold, så er ønsket at kurset skal bidrar til refleksjon på egne holdninger og praksis i møte med samiske pasienter og brukere.

E-læringskursene er allment tilgjengelig på SANKS sin e-læringsportal www.esanks.no

Du lager din egen bruker, og får tilgang til alle e-læringskurs som er utarbeidet av SANKS. Når en er kommet inn – trykk på kurs- Sørsamisk forhold og helse. E-læringskurs er en fleksibel løsning for å øke egen kompetanse når man har ledig tid. En er ikke avhengig av faste klokkeslett eller dager for å kunne gjennomføre det. Du kan når tid som helst i kurset logge deg av, og når du logger deg inn igjen vil du komme til siden du avsluttet forrige gang.

Kurset kan tas på pc, nettbrett eller på mobiltelefonen.

X