Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Næring

Avtal “Ukens Besøk” med næringskoordinatoren

Kommunen trenger en tettere kontakt med næringslivet for å kunne legge best mulig til rette for verdiskaping og utvikling. Hver uke gjennomfører næringskoordinatoren “Ukens Besøk” hos minst 1 bedrift. Vil din bedrift ha besøk? Ta kontakt ved å sende e-post til elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no eller ved å ringe/sende SMS til 926 57 906. Besøkene varer 1-1.5 time og er helt uformelle. Det aller viktigste er å få informasjon om status for driften, tanker for utvikling og hva kommunen kan bidra med for at din bedrift og din bransje skal lykkes best mulig.

X