Blog

Vinterbilde av kirke omgitt av snødekte hustak i Røros sentrum

Kommunedelplan Røros bergstad

Næringsarealer: Forutsigbarhet og prioriteringer

Tilgangen til nok og hensiktsmessige arealer er en viktig rammebetingelse for at bedrifter skal kunne utvikle seg. Arealer er et utpreget knapphetsgode i Røros sentrum. Verdensarvstatusen som Røros har, gir unike muligheter for å kunne drive verdiskaping, men den legger samtidig begrensninger på hvordan arealer kan benyttes. Dette er en vesentlig rammebetingelse for bedrifter i og nær vernesonen i sentrum.

Kommunen jobber med en revidering av «Kommunedelplan Røros bergstad». Planen skal blant annet revideres på næringsarealer. Røros kommune inviterer til et åpent næringsmøte der vi diskuterer hvordan kommunen best kan legge til rette for at arealplanarbeidet skal gi en nødvendig forutsigbarhet og rammer for fremtidig verdiskaping i næringslivet som helhet og for enkeltbedrifter.

Disse deltar i næringsmøtet om kommunedelplan Røros bergstad

Fra kommunen møter kommunalsjef Hanna Tollan, virksomhetsleder tekniske områder Dag Øyen, kommuneplanlegger Ingunn Holøymoen, kommuneplanlegger Øystein Engan og næringskoordinator Elisabeth Wikan Heidtmann. Innovasjon Norge og Forskningsrådet er på besøk på Røros denne dagen, og sammen med ny daglig leder i Rørosregionen Næringshage deltar de også på dette næringsmøtet.

Agenda

  1. Kommunedelplan Røros bergstad
    Innledning med informasjon om status for arbeidet og hvilke hovedprinsipper som er tenkt lagt til grunn for næringsarealer i planen. Det inviteres til gruppearbeid og felles diskusjon som gir innspill til det videre arbeidet.
  2. Arealer – et knapphetsgode. Hvordan endre bruken av områder?
    «Omforming» eller «transformasjon» er et virkemiddel for å skape plass til en annen eller utvidet aktivitet i et område. For deler av Røros sentrum er dette viktig for at samfunnet som helhet skal utvikles best mulig. Hvordan kan kommunen og næringslivet best spille på lag i slike prosesser for å sikre rammebetingelsene og tilstrekkelig forutsigbarhet for næringslivet samtidig som områder omformes?

Vi tar en god pause med kaffe og noe å bite i.

Vi ber om at du melder deg på ved å trykke på den vedlagte lenken. Dersom du har spørsmål eller kommentarer, kan du ta kontakt med næringskoordinator
Elisabeth Wikan Heidtmann, elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no.

Tid      kl. 18:00–21:00
Sted    Storstuggu, møterom Christianus Sextus

Påmeldingsfrist: 28.2.2023
PÅMELDING HER

 

X