Blog

Nyheter, Næring

Næringsfondet tar imot nye søknader

Foto av røroskirka med hyttklokka i forgrunnen, og teksten "nå kan du søke om tilskudd fra næringsfondet"

Næringsfondet i Røros kommune har fått tilført friske midler, og fondet er nå åpent for å ta imot søknader. Næringsfondet har fått nye vedtekter, og det er viktig at du leser disse FØR du søker om tilskudd. Der finner du informasjon om hvem som kan søke, krav til søknaden og hvordan denne blir behandlet i kommunen. Vedtektene finner du her

X