Blog

Nyheter, Næring

Gratis rådgivning for gründere og næringsdrivende i Røros

Flere hoder tenker bedre enn ett, og en god sparringspartner er viktig for å komme frem til de beste løsningene. Både etablerte bedrifter og nyetablerere i Røros finner alltid en åpen dør hos kommunens 1.-linjetjeneste for næring – uansett hvilket tema du har behov for å diskutere.

Næringshagen er kommunens 1.-linjetjeneste for næring

Rørosregionen Næringshage har ansvaret for 1.-linjetjenesten på vegne av Røros kommune. Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten, tar du først kontakt med næringskoordinatoren i Røros kommune. Næringskoordinatoren sender deg videre til riktig person hos næringshagen.

Hvor mye koster tjenesten?

Solide og fremtidsrettede bedrifter er veldig viktig for utviklingen i Røros. For å bidra til god verdiskaping i næringslivet, betales de første 4 timene med rådgivning av Røros kommune og er gratis for deg som næringsdrivende eller nyetablerer. Dersom du ønsker bistand fra næringshagen ut over dette, må du inngå en egen avtale med Rørosregionen Næringshage og betale for dette selv.

Dagpenger under etablering? Næringsfaglig vurdering

Når du har fått innvilget dagpenger fra NAV, kan du søke om å få beholde dagpengene mens du jobber med etablering av en egen bedrift. Skal du søke om dagpenger under etablering må du legge ved en såkalt “næringsfaglig vurdering”. 1.-linjetjenesten hjelper deg med dette. Ta først kontakt med næringskoordinatoren i kommunen.

Aktuelle tema du som næringsdrivende kan ta opp

  • Vurdering av forretningsidé
  • Vurdering av markeder og målgrupper
  • Formaliteter og lovmessige krav
  • Finansieringsmuligheter
  • Utvikling av forretningsplan
  • Budsjettering og kalkyler
  • Nettverksbygging
  • Synlighet og markedsføring
  • Spørsmål knyttet til bærekraft
  • næringsfaglig vurdering for søknad om dagpenger under etablering

Her kan du lese mer om 1.-linjetjenesten for næring i Røros kommune

Her kommer du videre til Rørosregionen Næringshage

 

X