Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Høringer, Nyheter

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering for Ulvstugguveien

Detaljregulering Ulvstugguveien

Røros kommune har vedtatt å legge forslag til endringer i områdeplan for Røros sentrum ut til høring. Frist for innspill er 23. mai 2024.

  • Planforslaget følger opp eksisterende bebyggelse med henhold til volum og høyder.
  • Planforslaget samsvarer med gjeldende kommunedelplan for Røros sentrum.
  • Reguleringsplanforslaget tar utgangspunkt i, viderefører og formaliserer eksisterende, bebygd situasjon.

Plandokumentene finner du i kommunens planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du ved å klikke her. Les hvordan du manøvrerer i plandokumentene nederst i denne artikkelen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 23.05.2024.

En reguleringsplan består av et plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser med farger, linjer og påskrift hvilken arealbruk som er tillatt i det enkelte området. Bestemmelsene angir i tekstform hvilke regler som gjelder både innenfor det enkelte arealbruksområde, men også innenfor planområdet som helhet. Ulike områder er angitt i plankartet med feltnavn. Disse feltnavnene finner du igjen i bestemmelsene.

Plankartet kan du åpne på to måter i arealplaner.no. Du kan enten venstreklikke på kartbildet i øverste høyre hjørne, og deretter klikke se kartdetaljer. Du kan deretter manøvrere og zoome inn og ut i kartet. Ved å venstreklikke inne i kartet får du opp detaljer om det området du har klikket på. Den andre måten er å åpne plankartet i listen med plandokumenter. I listen med plandokumenter ligger også andre dokumenter som er relevante for saken.

X