Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Velkommen til visning “Tystnaden i sápmi” med faglig opplegg for hjelpeapparatet

Filmfremvisning

Filmen sendes tirsdag 24. januar – Storstuggu

Om filmen:
En film om overgrep og fortielses-kultur i Sápmi, som er regissert av Liselotte Wajstedt. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Marion og Ida som står frem i denne filmen har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.

Invitasjon til og informasjon om filmen

PROGRAM
12:00 – 13:20 Introduksjon ved Marion Anne Rimpi fra filmen og visning av “Tystnaden i Sápmi”
13:20 – 13:50 Foredrag ved SANKS – Fokus på vold og overgrep i et samisk perspektiv.
Psykisk uhelse, seksualitet, vold og seksuelle overgrep er tabubelagte temaer, og taushetsmekanismene ser ut til å være mer fremtredede i samiske samfunn og små samfunn generelt. Foredraget tar sikte på å forklare hvorfor taushetsmekanismene kan oppleves tydeligere i Sápmi, og bidra til refleksjon rundt det.
13:50 – 14:10 Pause med noe å bite i
14:10 – 14:30 Samisk Helseteam
14:30 – 15:30 RVTS presenterer verktøyene SNAKKE og Jeg vet, og Seksualadferd.no/skoleveileder
15:00 – 15:30 Tid til spørsmål og avslutning

Visning for ordinært publikum: 18:00

Praktisk informasjon:
Røros Kommune er samarbeidspartner og dekker billetter, så arrangementet er gratis for hjelpeapparatet i kommunen.
Påmelding på mail til: ida.bransfjell@roros.kommune.no

Se trailer og finn mer info om filmen her:
https://www.filmweb.no/film/UAV20224417#10.01.2023

Velkommen!

Samarbeidspartnere for arrangementet:
Røros Kommune, Samisk Helseteam, RVTS Midt, Statsforvalteren i Trøndelag og SANKS.

X