Blog

Torsdag 18. februar åpnet Utstyrssentralen Røros. Utstyrssentralen har tilhold i Reiselivets hus, og her kan både innbyggere, hyttebeboere og turister låne gratis sports- og fritidsutstyr. Utstyrssentralen er del av BUA-nettverket.

Høytidelig åpning

Varaordfører Christian Elgaaen stod for den offisielle åpningen av sentralen. I sin tale fremhevet han at Utstyrssentralen er med på å imøtekomme både lokale, nasjonale og internasjonale mål, ettersom denne typen utstyrsordning vil ha positiv innvirkning på både miljø, folkehelse og inkludering. Elgaaen takket også folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll for den innsatsen han har lagt ned for å realisere sentralen.

Pensjonistforeningen drifter

Røros pensjonistforening

Røros pensjonistforening skal ha ansvar for å betjene sentralen, med alt hva det innebærer. De har den siste uka vært i opplæring av datasystem og registrering av utlån, og har stor tro på at dette skal bli en suksess!

Utlån fra første time

Allerede klokken 15.00 på åpningsdagen kom det folk innom sentralen for å låne seg skiutstyr. Etter tips og initiativ fra rørosingen Gisle Ødegård var en gruppe tilreisende på sentralen for å låne seg det de trengte.

“Et fantastisk tilbud” sier Gisle, og er spesielt positiv til betydningen dette vil kunne ha for barnefamilier. “Har du mange barn som trenger nytt slalomutstyr for eksempel, må du jo ut med mange tusen kroner. Det er ikke alltid lett å få til, så dette er et kjempetiltak.”

Spleiselag og laginnsats

Utstyrssentralen har kommet i stand etter et samarbeid mellom flere virksomheter og tjenester i Røros kommune. Utstyr, datasystem og inventar er innkjøpt ved hjelp av tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune, Bufdir, Miljødirektoratet, Sparebank 1SMN, Rørosbanken, Bygger’n og Coop Røros. Sentralen har i tillegg fått noe utstyr fra Unicare Røros.

Åpningstider og registrering

Du kan besøke Utstyrssentralen på mandager og fredager mellom 15.00 og 18.00.

Hvis du ønsker å låne utstyr, må du registrere deg som låner aller først. Det gjør du her: https://www.bua.io/registrer

Christian Elgaaen og Frode Bukkvoll

Gisle Ødegård er veldig fornøyd med tiltaket!

 

X