Blog

Natur og miljø, Nyheter

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2021

sausanking

Det er viktig å opprettholde og styrke beitebruken for å beholde god kvalitet på beitene, for å holde kulturlandskapet åpent og for å utnytte fôrressurene i utmarka.

Beitebrukere i Røros kommune oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Søknadsfristen er 15. mars!

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder –  Røros kommune 2021

Skjema investeringsplan

 

Kontaktpersoner: Ragnhild Trønnes ragnhild.tronnes@os.kommune.no eller Berit Siksjø berit.siksjo@os.kommune.no
Landbruksavdelingen Os, Røros og Holtålen kommuner

X