Blog

framtidas trygghet og omsorg, Nyheter

Tilbud for innbyggere født i 1943 og 1944

Bjørn Johan Flønes_framtidas trygghet og omsorg

Alle innbyggere i Røros kommune som er født i 1943 og 1944, vil få tilbud om Forebyggende hjemmebesøk innen utgangen av 2019.

Vi sender ut brev i forkant av besøket så alle kan takke ja eller nei etter eget ønske. Formålet med Forebyggende hjemmebesøk 75 år er å mobilisere innbyggerens egne ressurser med tanke på å være godt forberedt for alderdommen. Vi møter mange ressurssterke og aktive 75 åringer, men også mange som har en del å gå på både med tanke på helse, tilpasning av egen bolig mm.

Spørsmål du får er:

 • hvordan har du det nå?
 • hvordan ønsker du å ha det i årene som kommer?

Vi tar også opp konkrete tema som:

 • fysisk aktivitet
 • kosthold
 • sosialt nettverk
 • funksjonell bolig
 • fallforebygging
 • brannforebygging
 • søvn
 • psykisk helse
 • alkohol m.m.

Hittil ser det ut til at 75 åringer setter pris på besøkene og synes det er nyttig med tanke på å forberede seg på framtida. Alle ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, da er det smart å gjøre en egeninnsats mens en er i bra form. Besøkene blir utført av ansatte på Helsevakta (akuttbilen) og kommunal ergoterapeut.

X