Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Takk til alle som bidro med ved til flyktningene våre før jul.

Flyktningetjenesten

Vi ønsker med dette å rette en stor takk til alle bidragsytere som engasjerte seg da vi etterspurte ved til flyktningene våre før jul.

Dere bidro til at flyktningene hadde varme omgivelser i en ellers krevende tid for dem. En jul på flukt borte fra eget hjem og nettverk.

Folk ga bort ved fra egen beholdning, navngitte og anonyme givere stilte vedsekker til disposisjon, gratis transport og avtaler om kjøp av ved ble organisert.

Bildet står som illustrasjon for det lokale engasjementet og omsorgen.

John Tamnes kjørte for egen regning til Sverige og skaffet 7,5 kubikk ved til flyktningene på Røros. Her blir veden pakket om i små sekker før den ble kjørt ut til alle som hadde behov. Bildet viser flyktingene Thor, Alina, Nejeem og Yurii sammen med John Tamnes. (De har godkjent at navnene står på trykk).

X