Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

Søk VFF-fondet – Aursundfondet – søknadsfrist 1. april

VVF-fondet

Du kan søke Aursundfondet om tilskudd til lokale vilt-, fiske- og friluftstiltak.

Søknadsfristen er 1 april 2022.

VFF-FONDET (fond for vilt, fiske og friluftstiltak) består av midler stilt til disposisjon for vilt-, fiske- og friluftstiltak i Røros kommune i forbindelse med konsesjon til regulering av Aursunden.
Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt-, fiske-, og friluftstiltak som kommer allmennheten til gode.

I henhold til fondets vedtekter kan tiltakene være av fysisk karakter og av informasjons- og holdningsskapende karakter som støtter opp om tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt og fiske.
Omsøkte tiltak må være i nedslagsfeltet til Aursunden eller områder som direkte sokner til Glomma i Røros kommune.

Fondets vedtekter kan du lese her

Hvordan søker du?

Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet med finansieringsplan, søknadsbeløp og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av søknaden.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til Ragnhild Trønnes, landbruksrådgiver i Røros, Os og Holtålen kommuner.

Søknad sendes:
Røros kommune,
Bergmannsgata 23,
7374 RØROS

X