Blog

Kommunevåpen, Røros kommune

I dag har biblioteket vært så heldige å motta en oversikt over skifter på Røros i perioden 1690-1835. Den er utarbeidet av slektsforsker Astrid Ryen i Trondheim, med aner fra Rugeldalen. Hun begynner å bli en voksen dame, og hun har bedt om at hennes “livsverk” “Skifter Røros 1690 – 1835”, som hun har transkribert fra gamle skifteprotokoller og også til dels kommentert med supplerende opplysninger, blir ivaretatt for ettertiden. Odd Prytz har sendt oss lenken:

https://e4631.files.wordpress.com/2020/03/skifter-rc398ros-1690-1835-v1.pdf

Lenken ligger fast på Røros biblioteks nettsider: https://osroros-felles.mikromarc.no/mikromarc3/default.aspx?db=osroros-felles&unit=12127&fbclid=IwAR0RnHNBHBB7n4l1SyzsqvG_zHs5Xy6sHnTZPK_gWgh8_t80TlriAfCJiuw

Ev. kommentarer og oppretting av feil etc. rettes til: odd.prytz@gmail.com

X