Blog

Nyheter

Signering av samarbeidsavtale mellom Røros kommune og Sametinget.

Røros kommune ved Ordfører, Isak Veierud Busch og Sametinget ved Sametingspresident, Aili Keskitalo har nå underskrev en midlertidig samarbeidsavtale om bruken av tospråklighetsmidlene som blir gjeldene fra 2021.
Det var en høytidelig signering som lot seg gjøre under gïelevåhkoe/samisk språkuke på Storstuggu 21.10.2020.

X