Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Røros kommune sitt årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 ute på offentlig høring

Sort-hvitbilde av hyttklokka på Røros, med kirka i bakgrunnen.

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 er lagt ut på offentlig høring.

Dokumentene ble lagt ut til offentlig høring 15. november, og er Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022. Innstillingen skal behandles av Kommunestyret 29. november.

Hva er offentlig høring?
Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med høringsuttalelser til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022. Høringsuttalelser sender du til Røros kommune på epost: postmottak@roros.kommune.no eller leverer det på Servicetorget, Bergmannsgata 23.

Høringsfrist: 29. november kl. 16.00.
Har du spørsmål om dokumentene, kan du kontakte konstituert rådmann Kjersti Forbord Jensås, eller økonomisjef Roger Mikkelsen.

Her finner du:

X