Blog

Arealplaner, Kultur, idrett og fritid, Nyheter, Politikk

Reguleringsplan for Røros folkebibliotek – Offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Røros folkebibliotek – Offentlig ettersyn

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 22.4.2021, saknr. 19/21 å legge forslag til reguleringsplan for Røros folkebibliotek, planid 20190006, ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for følgende:

  • utbygging av nytt bygg med kombinert formål. Det er tiltenkt bruk som nytt bibliotek
  • opprusting og utvidelse av park
  • utbygging av leiligheter for helårsbeboelse

Planavgrensningen følger i hovedsak utstrekningen av eiendommene; 160/76, 160/181, 160/103, 160/104 og 4010/31. Dette vil si bygningsmassen med parkeringsplass på samvirkelagstomta, Parken på Nilsenhjørnet samt dagens parkeringsplass øst for Reiselivets hus, og veiareal i Peder Hiortgata og Tufta.

Plandokumentene finner du i planregisteret ved å følge lenken under. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Røros kommune, Servicetorget.

https://kommunekart.com/?urlid=4564490b-1d7d-49b8-8ee4-9324a7352b5c

Dersom du har merknader, sender du disse til Røros kommune innen fristen 10.06.2021.

X