Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Nå kan du søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – DEL 7

Røros kommune har mottatt kr 594.000 av den kommunale kompensasjonsordningen. Dette er DEL 7 av den samme tilskuddsordningen som Røros kommune har lyst ut og tildelt midler fra tidligere.

Hvordan søke?
Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Der finner du også full kunngjøringstekst og hvilke krav som stilles til søker og søknaden. Det er viktig at du leser hele kunngjøringsteksten før du søker.

Kontakt
Røros kommune
v/ Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann
Telefon: 926 57 906
E-post: elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no

Søknadsfrist og behandling av søknader
Søknadsfristen er den 13.4.2022, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune, etter søknadsfristen og i 1 tildelingsrunde. Søknadene blir skjønnsmessig behandlet ut fra den beskrivelsen søkeren gir i vedlegget og prioriteringene som kunngjøringen av midlene beskriver. Søknader som ikke oppfyller kravene i denne kunngjøringen, vil ikke bli behandlet. Det vil ikke være mulig å ettersende manglende dokumentasjon eller informasjon etter søknadsfristens utløp.

X