Blog

Høringer, Nyheter, Politikk, Røros og FNs bærekraftsmål

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi – høring / Tjïeltesoejkesjen seabradahkebielie

Forside høringsdokument vedtatt i kommunestyret 25.05.2023

Nå har kommunestyret lagt Kommuneplanens samfunnsdel til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra deg som innbygger.

Alle kan sende oss innspill til postmottak@roros.kommune.no innen 1. august 2023. Innspill kan også leveres til servicetorget i Bergmannsgata 23.

Når vedtatt plan skal iverksettes ønsker vi å skape et folkelig engasjement for sammen å utvikle Røros kommune i ønsket retning. Det betyr at politikere og kommune jobber sammen med innbyggerne, tjenestemottakere, lag og foreninger for å nå målene. 

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en plan for hvordan kommunen skal utvikle seg de neste seks årene. Den består av to deler: en arealdel som viser hvor vi for eksempel skal bygge nye hus, veier, parker og lekeplasser, og en samfunnsdel med mål og strategier som forteller hvilken retning vi vil samfunnet skal gå i. Kommunens økonomiplan med handlingsdel beskriver hvordan planen skal følges opp i etterkant. Det dere leser her er samfunnsdelen.  

Hva er det aller viktigste?

Kommunen har fire satsingsområder fram mot 2030: 

 • Fjellnaturen og verdensarven som vårt livsgrunnlag
  Handler om at vi må ta vare på naturen, verdensarven og bli mer klima- og miljøvennlige. 
 • Et pulserende hverdagsliv
  Handler om at alle skal ha det bra uansett hvem de er og i alle faser av livet.  
 • Med tradisjon for sirkulær verdiskaping
  Handler om at vi skal ha miljøvennlig, rettferdig og langsiktig økonomisk utvikling. 
 • Med hjerte for samarbeid
  Handler om at kommunen, næringsliv og innbyggere må samarbeide for at Røros skal være et godt sted bo i mange år framover. 

Bærekraftige satsingsområder

FNs 17 bærekraftsmål ligger som et fundament for planen og bidrar til at Rørossamfunnet kan være med å løse globale utfordringer med lokale krefter. For å skape bærekraftig utvikling må verden jobbe på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er tett sammenheng mellom kommunens satsingsområder og dimensjonene i FN bærekraftmål, vist på bildet under: 

 

Satsingsområdene sett opp mot bærekraftsmål

Satsingsområder og bærekraftsmål

Engasjerte innbyggere har bidratt til planen

Vi er glade for at vi har engasjerte innbyggere, et engasjert næringsliv og engasjerte ansatte i kommunen. Involvering er utgangspunktet for et aktivt, sunt og demokratisk samfunn. Denne planen er et resultat av den innsatsviljen og entusiasmen som ligger i befolkningen. 

 Lokalpolitikere og de kommunale rådene har engasjerte seg i aktuelle spørsmål om lokalmiljøet under bærekraftsverkstedene som ble holdt av FN-sambandet. Vi fikk mange innspill på de åpne dagene vi hadde på Coop i Brekken og Glåmos. Skoleelevene på videregående lagde godt over hundre innspill. Og 49 bedrifter svarte på næringslivsundersøkelsen hvor vi fikk innblikk i utfordringene de står i, framtidsperspektiv de har og bærekraftsarbeidet de gjør. Ansatte i kommunen har også deltatt aktivt i utarbeidelsen av satsingsområder, mål og strategier.  

I tillegg har vi fått mye nyttig kunnskap gjennom pågående og tidligere planprosesser i kommunen. 

Vi oppfordrer alle som har synspunkter på planutkastet om å gi høringssvar.

X