Blog

Aktuelt, Nyheter

Jordprøver Kvitsanden barnehage

Røros kommune har tatt jordprøver med tanke på innhold av tungmetaller, i alle barnehager på Røros.

Vi har nå svar på prøvene som ble tatt i Kvitsanden barnehage. Prøvene viser at det er gjennomgående god kvalitet og lite forurensning, i overflatejorda på barnehagens utelekeområde.

3 prøver viser at overflatejorda (ned til 20 cm) har tilstandsklasse 3 (moderat forurensning). Dette krever ingen strakstiltak, men Røros kommune lager en tiltaksplan for utbedring.

X