Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Innskriving av nye førsteklasseelever Brekken og Glåmos

Innskriving nytt 1. trinn

Innskriving av førsteklasseelver på Brekken Oppvekst og Lokalsenter:
Mandag 13.02.2023 klokken 15.00.
Oppmøte i amfiet på skolen.
Velkommen!

Innskriving av førsteklasseelver på Glåmos Oppvekstsenter:
Torsdag 16. februar kl.15.30
Oppmøte på skolen.
Velkommen!

X