Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Næring, Politikk

Høringsperioden for detaljregulering av Coop Havsjøveien er nå over

Detaljregulering for coop Havsjøveien

Nå er høringsfristen over og arbeidet med å oppsummere merknader starter.

Det foreligger 1 innsigelse til høringsutkastet.
Planen kan ikke vedtas før vi har løst denne innsigelsen. I mange tilfeller må planforslaget endres som følge av merknader eller innsigelser. I tiden fram til planen legges fram for ny politisk behandling finner du ikke ny informasjon om den på våre nettsider.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.
Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data.

X