Blog

Nyheter, Samisk helse

Halvdagsseminar om samisk helse og åpning av prosjektet “Helsetjenester til samisk befolkning – samisk helseteam”

Samisk helseteam
  1. oktober inviterer Røros kommune og Sørsamisk helsenettverk til halvdagsseminar og åpning av prosjektet “Helsetjenester til samisk befolkning – samisk helseteam”, som er et samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St. Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk.

Oppdatert invitasjon til halvdagsseminar

Sted: kinosalen på Storstuggu, Røros.

Tid: kl. 11.00 og avsluttes kl. 14.00.

 

Smitteverntiltak gjør at maks antall deltakere er 50 stykker.

Påmelding til seminar sendes til Jenni.Valseth@roros.kommune.no eller tlf. 99 10 11 50 innen 20. oktober.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE5NjUwMGYtOTY4OS00ZTdhLTk3NjAtZjVjMDZiZmMxMTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d931f3f-5028-4163-9c41-ad82df9a385c%22%2c%22Oid%22%3a%22c40e8421-d73b-41ec-be74-a09534c672c8%22%7d

 

Sørsamisk helsenettverk/Åerjelsaemien healsoeviermie

https://www.facebook.com/S%C3%B8rsamisk-helsenettverk%C3%85erjelsaemien-healsoeviermie-290098548522456

 

 

X