Blog

Boligplan 2019 - 2027

Boligplan på høring.
Røros kommune ved Komite for helse og -omsorg vedtok i sitt møte den 08.04.2019 å legge Boligplan 2019 – 2027 ut på høring.

Boligplanen kan du se her.

Hvor sender jeg merknader?
Merknader sendes på e-post:
postmottak@roros.kommune.no
eller i brev til:
Røros kommune postmottak
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Fristen for å sende inn merknader er 1. mai 2019

X