Blog

illustrasjon med en voksen og et barn, et rødt hjerte, og en familie illustrert med to voksne og to barn

Kan du eller din familie tenke dere å være besøkshjem for et barn eller søsken som trenger å oppleve andre omgivelser, og flere trygge voksne rundt seg? Nå ser vi i barneverntjenesten etter flere besøkshjem.

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller søsken i noen helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere, men handler oftest om at barnet har behov for å oppleve andre omgivelser, med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna nye opplevelser og erfaringer. Det gir også mulighet for at foreldre kan få avlastning.

Forutsetninger for å være besøkshjem

For å være besøkshjem er det viktig at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser i familien. Ellers er det en forutsetning at familien har tid, hjerterom, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. Det er ikke krav til noe høyt aktivitetsnivå, men vanlige familieaktiviteter. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.
Du/dere som ønsker å bli besøkshjem skal vite at det ikke stilles krav om formell utdanning til dette. Det legges størst vekt på at du/dere er personlig egnet. Besøksforeldre må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest. Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder

Godtgjørelse som besøkshjem

Barneverntjenesten følger KS sine veiledende satser for besøkshjem. Disse finner du på nettsiden KS.no

Hvordan bli besøkshjem?

Ønsker dere å bli besøkshjem fyller dere ut søknadsskjemaet og sende den til: Barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

Ta gjerne kontakt med Mary Amundsen, som er kontaktperson for ordningen i barneverntjenesten, på telefon 724 19 442, eller send en epost til bv@roros.kommune.no dersom du ønsker informasjon eller har spørsmål.

Om barneverntjenesten

X