Blog

Aktuelt

Innbyggerundersøkelse: Hva synes du om våre digitale tjenester?

Illustrasjonsfoto innbyggerundersøkelse kommunale tjenester

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som er innbygger i kommunen vår. Dine svar er viktige for det videre arbeidet med å forbedre kommunens tjenester.

Røros kommune gjennomfører for tiden en IKT-kostnads- og modenhetsanalyse. Denne kartleggingen er et viktig ledd i kommunens arbeid med å utvikle digitale løsninger. Vi trenger derfor å høre hva du synes om våre digitale tjenester og hvordan du synes de skal være.

→Klikk her for å svare på undersøkelsen.

 

Om analysen

Innbyggerundersøkelsen inngår i en analyse som vil gi oss oversikt over kommunens totale og sektorvise digitaliseringsgrad, brukertilfredshet og IKT-kostnader. Den samlede analysen vil skape grunnlag for vårt videre arbeid med IKT- og digitaliseringsstrategi, sektorvise prioriteringer og handlingsplaner.

Tusen takk for at du hjelper oss med å forbedre våre tjenester!

X