Blog

Aktuelt, Nyheter, Verdensarv Røros

Røros innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk 1. juli

Kunst i møtet med Ytsterhagaen barnehage Luvlege Maanagïerte

Den 15. mai besluttet regjeringen at Røros kommune skal innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli i år. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å utvikle og styrke sørsamisk språk. Røros er blant kjerneområdene for sørsamisk språk. Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk og stod en periode i fare for å forsvinne. De siste årene har det imidlertid vært en positiv utvikling. Særlig blant unge har det vært en økt interesse for å lære og bruke sørsamisk.

Med innlemmelsen av Røros består forvaltningsområdet nå av totalt tolv kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. Røros blir den fjerde sørsamiske kommunen i forvaltningsområdet. I forvaltningsområdet for samiske språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til kommunen eller andre offentlige etater.

Et enstemmig kommunestyre på Røros gikk inn for søknaden om at kommunen blir del av forvaltningsområdet for sørsamisk. Trøndelag fylkeskommune har støttet søknaden.

Les mer på Regjeringens sider

Les mer på Sametingets sider

X