Blog

Aktuelt

Avdeling i Kvitsanden barnehage midlertidig stengt

Bilde Kvitsanden barnehage

Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet ble avdeling Egga på Kvitsanden barnehage stengt grunnet forhold omkring arbeidsmiljøet. Det vil nå bli gjort en sertifisert miljøkartlegging av hele bygget.

Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet ble avdeling Egga på Kvitsanden barnehage stengt grunnet forhold omkring arbeidsmiljøet. Forholdene gjelder funn av byggematerialer som kan inneholde asbest. Det er tidligere avdekket eternittplater i bygget, som av kommunens bygningsforvaltning er vurdert til ikke å utgjøre noen umiddelbar fare.

I forbindelse med gårsdagens tilsyn ble det avdekket at omfanget av platene i bygget er større enn det som tidligere er kartlagt. Det vil nå bli gjort en sertifisert miljøkartlegging av hele bygget for å få en full oversikt over omfanget av materialer som eventuelt inneholder asbest. Undersøkelsen vil danne grunnlag for eventuelle tiltak som må gjennomføres i forhold til arbeidsmiljøet.

I påvente av en løsning vil barna få være i en annen avdeling i barnehagen. Siden det er færre barn nå som sommerferiene er i gang, er det nok plass.

Informasjon om resultatet av kartleggingen blir gitt til foresatte og ansatte, samt lagt på kommunens nettsider når det foreligger.

– Bernt Tennstrand, rådmann

X