Daily Archives: 29. Desember 2016

Den nye parkeringsforskriften kan leses her: Parkeringsforskrift fra 1.januar 2017 Ny parkeringsforskrfit ble innført fra 1.januar 2017 jf.parkeringsforskriften av 18.03.2016 nr. 260. Områdene vil bli omskiltet innen 01.01.2018 jfr. overgangsbestmmelse i forskriftens § 65, 4 ledd. Tore Gjølme er selskapets daglige leder og kan treffes på telefon 480 22 406. Han er på kontoret onsdager, […]

Klikk her for å lese videre

X