Blog

Arealplaner, Høringer, Nyheter, Politikk

Vedtatt plan: Detaljregulering for barnehage i Vola

Barnehage i Vola

Detaljreguleringsplan for barnehage i Vola med planid 20220006 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 23.03.2023.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i planregisteret.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig i kommunens planregister med planid 20220006.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.
Klagefrist er 24.04.23
Klage sendes elektronisk til postmottak@roros.kommune.no eller skriftlig til Røros kommune, planavdelingen, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt innen tre år etter kunngjøring.

Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler på e-post oystein.engan@roros.kommune.no

X