Blog

To nye bedrifter har blitt Miljøfyrtårnsertifisert på Røros. Det er Toyota Slettum bil AS og Stiftelsen Elden.  Dette er et viktig steg i arbeidet vårt med å bli en mer bærekraftig kommune. Tirsdag fikk de utdelt Miljøfyrtårn-diplomet av ordfører Isak V. Busch.

Kunnskap og handling er viktig i møte med klimautfordringene

Røros kommune har en unik natur og et bredt biologisk mangfold. Vi har to nasjonalparker, flere landskapsvernområder og naturreservater.

Naturressursene i vår region skal forvaltes på en bærekraftig måte. Det er også viktig med forståelsen for hvordan våre handlinger påvirker natur, miljøet og menneskene i resten av verden. Hver lille kaffekopp vi drikker, klesplagg vi bruker eller reise vi tar har, innvirkninger utover vår kommunegrense.

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og andre miljøproblemer er de største utfordringene verden står overfor i dag. Det er derfor viktig med god kunnskap om hva som påvirker det og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø i vår region.

Sertifisering og miljøledelse

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Stiftelsen ble etablert i 2003, og har sitt utspring som prosjekt i Kristiansand kommune. Miljøfyrtårn-programmet ble etablert i år 2000, og er den første nasjonale ordningen i Europa, og ble anerkjent av EU i 2017. Dette beviser at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet.

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får bedrifter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2018 blant private virksomheter viser at 81 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer og 40 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader.

 

Gratulerer  Stiftelsen Elden og Toyota Slettum bil!

 

Toyota Slettum bil og Stiftelsen Elden har fått sine synlige bevis på at de er miljøfyrtårn. 

 

Ordfører Busch deler ut miljøfyrtårnplanketten til Henrik Raaden Slettum.

Ordfører Isak V. Busch deler ut miljøfyrtårnplanketten til Henrik Raaden Slettum.

Arbeidet Stiftelsen Elden og Toyota Slettum gjør er viktig, og vil ha ringvirkninger utover deres bedrifter. Vi håper at flere følger deres fotspor, og blir miljøfyrtårnsertifsert i løpet av 2023.

Les om Røros kommunes støtteordning for sertifiseringsprosessen. 

Les hvordan din bedrift kan bli Miljøfyrtårn.

Kontaktperson i Røros kommune

Har du spørsmål kan du ta kontakt med samfunnsplanlegger Hanne Bryde på e-post hanne.bryde@roros.kommune.no .

X