Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Røros kommunestyre vedtok ikke reguleringsplan for Fruvollen

Reguleringsplan for Fruvollen ble sluttbehandlet i kommunestyret den 25.-4.2024. Kommunestyret valgte å ikke vedta reguleringsplanen

Les behandlingen her.

Vi takker for bidrag i planprosessen.

Trenger du hjelp til å finne dokumentene kan du ta kontakt med servicetorget.

 

 

 

X