Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Koronavirus, Nyheter

Tilbake til grønt nivå – lokale tilpasninger av barnehagetilbudet

Mange syke i barnehagene gir behov for å tilpasse barnehagetilbudet. Informasjon om hvordan den enkelte barnehage tilpasser barnehagetilbudet, sendes ut på MyKid fra hver barnehage.

Barnehagene er nå tilbake til grønt nivå. Vi er ikke lenger i en situasjon som gjør at barnehagedrifta kan reduseres av smittevernfaglige årsaker. Nasjonale tiltak slippes gradvis opp, og vi skal tilbake til en mer normal hverdag. Helsemyndighetene vurderer ikke at Covid-19 utgjør en trussel for befolkningen lenger, slik som tidligere.

Sykdom påvirker bemanningen

På samme tid er smittetrykket høyere enn noen gang, og det er stigende. I våre barnehager er det Covid-19 smitte blant både barn og voksne. Samtidig er folk syke av forkjølelse, omgangssyke, vonde rygger, og alt det andre, som gjør at folk ikke kan gå på jobb.

Den siste uka har barnehager opplevd at bemanninga har vært ned mot halvert, selv om alle våre vikarer har vært i bruk. Vi har lagt planer til side, og satt søkelys på det mest grunnleggende; trygghet og omsorg for barna – så godt det har latt seg gjøre med den bemanninga vi har.

Spesielt krevende har det vært på noen småbarnsavdelinger, hvor flere av de aller minste har startet på barnehagelivet, nå i januar. Behovet for faste, stabile voksenpersoner er avgjørende for å skape trygghet i oppstarten, for både barn og foreldre.

Tilbudet tilpasses i den enkelte barnehage

Barnehageloven stiller krav til at barnehagene har en forsvarlig bemanning, og legger klare føringer på dette. At barnas behov for omsorg og trygghet blir ivaretatt, er nedfelt i FNs barnekonvensjon og barnehageloven.

Vurderingen av om bemanningen er tilstrekkelig til å oppfylle dette, må gjøres i hver enkelt barnehage og for den enkelte avdeling. Faktorer som må legges til grunn i vurderingen er antall barn, alder, og enkeltbarns behov.

Vi ønsker å skape en større grad av forholdsmessighet, at tiltak og tilpasninger står i henhold til bemanningssituasjonen i den enkelte barnehage. Dette styrker sannsynligheten for et barnehagetilbud nærmere normalen for flere, enn om vi gjennomfører samme tilpasning i alle barnehager. Tilpasninger vil bestemmes for kortere tidsrom, og kan endres dag for dag.

Informasjon om hvordan den enkelte barnehage tilpasser barnehagetilbudet, sendes ut på MyKid fra hver barnehage.

X