Nyheter

Her kan du melde deg på Introduksjonskurskurs – sørsamisk i praktiske situasjoner

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker å gi en stor ros til de lokale serverings- og utestedene i Røros for den gode og viktige jobben de gjør for å ivareta smittevernet i sine virksomheter. I november utførte vi tilsyn ved 10 serveringssteder i Røros kommune. Dette ble gjort på grunn av kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter Covid-19 forskriften. Kommunens […]

Klikk her for å lese videre

En besøkende som var på Røros i helga har i dag testet positivt på covid-19. Personen er nå i Oslo, og smittesporing gjøres av Oslo kommune i henhold til rutinene for smittesporing, og i dialog med FHI. Den smittede har ikke hatt noen nærkontakter i Røros. Det er per i dag ingen kjent smitte i vår […]

Klikk her for å lese videre

Røros tjïelten evtiedimmiesoejkesje goh bielie saemien gïelen jïh kultuvren reeredajveste 2020-2029 lea jarkoestamme åarjelsaemien gïelese/ Utviklingsplan for Røros kommune som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur 2020-2029 er oversatt til sørsamisk. Jarkoestamme/oversatt av Ellen Bull Jonassen. Her kan du lese planen på samisk. 24. september ble utviklingsplanen for Røros som del av samisk […]

Klikk her for å lese videre

I desember kan du ta koronatest også på søndager. Vi har også åpent for testing i romjula og nyttårshelga: mandag–fredag (til og med 23. desember) søndag 6., 13. og 20. desember julaften 24. desember i mellomjula: 26., 28., 29. og 30.desember nyttårsaften 31. desember lørdag 2. januar Det er viktig at du tester deg for covid-19 […]

Klikk her for å lese videre

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke. Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester. Planlegg reisen AtB har ansvar for reiser med buss, […]

Klikk her for å lese videre

Arbeidstilsynet har nylig gjennomført tilsyn med Røros legevakt, som er en interkommunal legevakt for Holtålen, Os og Røros med Røros som vertskommune. Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge vold og trusler. – Vi ser på tilsyn som svært nyttig, sier […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du se kartløsning for kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel for Røros kommune lå ute til 1. gangs offentlig ettersyn våren 2019. Det ble fremmet innsigelser til planen. Det ble fremmet innsigelse til høringsforslaget og kom inn en rekke innspill til arealbruksendringer. Kommunestyret vedtok den 5.11.2020, å legge kommuneplanens arealdel ut på ny begrenset høring. […]

Klikk her for å lese videre

NAV Røros. Os og Holtålen tilpasser seg nasjonale retningslinjer og følger FHI sine råd om å redusere smitten i samfunnet. Vi har i samråd med våre eiere besluttet å redusere åpningstider for drop-in i publikumsmottaket på onsdager fremover, for å frigjøre ressurser, og øke innsatsen i forhold til personer som står lengst unna arbeidsmarkedet. Om […]

Klikk her for å lese videre

Helsedirektoratet har gjort informasjon om karantene, karantenehotell og krav til dokumentasjon på negativ covid-19 test enklere. Informasjonen finnes også på flere språk. Reiser til og fra utlandet EN: International travels PL: Podróże do Norwegii – przepisy dotyczące kwarantanny i testu LT: Atvykus į Norvegiją – izoliavimosi ir testavimo taisyklės RO: Călătoria în Norvegia – reguli […]

Klikk her for å lese videre

  Røros kommune inngikk i fjor et samarbeid om et FoU-prosjekt med Sintef Digital AS som gikk ut på digital onboarding. Målet med prosjektet var å se på mulighetene for å forenkle og effektivisere prosessene for nyansettelser, samtidig som vi skal øke kvaliteten. Forprosjektet er nå gjennomført, og viser at vi har mye å vinne […]

Klikk her for å lese videre

Adventstiden står for døren, og mange gleder seg til en koselig tid. Men i år blir denne tiden litt annerledes, siden det fortsatt er noen begrensninger for hvor mange som kan treffes. Vi oppfordrer derfor alle innbyggere til å tenke kreativt på hvordan vi kan bidra til å gjøre denne tiden litt lysere for oss […]

Klikk her for å lese videre

Røros bibliotek inviterer sine lånere til å bli med på Nisseles. Lån bøker, les bøker og bli med i trekningen av bibliotekets lille juleoverraskelse. Hver lånte og leste bok i desember teller ett lodd, og du må fortelle oss hvor mange bøker du har lest. Gjerne så ofte som mulig, og senest innen 21. desember. […]

Klikk her for å lese videre

Kriseledelsen i Røros kommune har innført besøksrestriksjoner for gjester fra områder i Norge med høyt smittepress til våre sykehjem. De må ha vært i vår region i 10 dager før de kan komme på sykehjemmene. Dette er også i tråd med det FHI har presisert denne uken, i tillegg til at det står i rådene for […]

Klikk her for å lese videre

Sist oppdatert: 19. november 2020 Vi får en del spørsmål om karantenereglene som gjelder for arbeidstakere som kommer fra områder med karanteneplikt. Vi håper at informasjonen under kan gjøre det enklere å forstå hvilke regler som gjelder for de ulike gruppene av arbeidstagere som kommer til Norge fra andre land akkurat nå. Informasjonen under beskriver […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av byggearbeid vil hovedinngangen til Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter i Øverhagaen 7 være stengt fra mandag den 23. november til og med mandag den 30. november. Den midlertidige inngangen blir godt merket fra parkeringsplassen. Midlertidig inngang vil være låst hele døgnet, men vi setter opp en plakat med telefonnummer som du ringer når […]

Klikk her for å lese videre

Planlegger du reiser i Norge i desember? Folkehelseinstituttet (FHI) har gått ut med råd for reiser innenlands. Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for å spre smitten til kommuner med lite smitte. Hvis du reiser fra et område med mye smitte er det viktig at du er særlig forsiktig de 10 […]

Klikk her for å lese videre

Gjøsvika sykehjem har siden 2019 gitt ansatte muligheten til å delta på kurs i musikkbasert miljøbehandling (MMB). Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere. Med støtte fra Røros og Holtålen demensforening er det kjøpt inn smarttelefoner, høyttalere og øretelefoner som brukes i miljøbehandlingen.  Musikkbasert miljøbehandling […]

Klikk her for å lese videre

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til “Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge”. Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Hva er […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av situasjonen med covid-19 har kriseledelsen i Røros kommune besluttet å avlyse felles nyttårsfyrverkeri i 2020. Av erfaring vet vi at fyrverkeriet samler større grupper med folk ved Storstuggu. I år må vi unngå store folkeansamlinger der risikoen for smittespredning er stor. Vi håper at vi kan samles og feire litt ekstra med […]

Klikk her for å lese videre

X