Nyheter

Kommunedirektøren har i dag, 13. august, sendt ut sak om rapporten «Oppvekst – struktur, kompetanse og ressurser» til politisk behandling. Rapporten ble sendt ut på høring 7. mai med frist for innspill 18. juni. Det kom inn 38 innspill. Kommunedirektøren er glad for engasjementet i saken og alle høringsinnspill som har kommet. Innspillene har vært […]

Continue Reading

Storstuggu tilbyr i høst et variert program bestående av konserter, dans, litteratur, teater og Stuggustream. Ta deg en tur og gi deg selv en ny opplevelse! I tillegg til det som foregår på scenegulvene, har Røros kino et spennende kinoprogram. Bergstaden Filmklubb tilbyr også gode kvalitetsfilmer gjennom høsten. Ekstra viktig å tilby kulturopplevelser i høst […]

Continue Reading

Frisklivssentralen og Psykisk helse-og rustjeneste i Røros Kommune ønsker velkommen til nytt kurs i mestring av belastning (KIB). Oppstart er torsdag 17.september. Hvem er kurset for? Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har […]

Continue Reading

1. september 2020 endres avfallshåndteringen for husholdning og hytte i hele Fjellregionen – også i Røros kommune. Målet er å gjør sortering enklere for alle. Vi vil også gjøre det enklere ved å hente mer hjemme hos deg som bor langs en tømmerute. Fra september vil vi hente avfall fra husholdninger og hytter på to måter: […]

Continue Reading

Her finner du som har abonnement for containertømming informasjon om den nye ordningen og hva det betyr for deg. Den nye ordningen gjelder fra 1. september 2020. Det er viktig for oss at overgangen skjer på en smidig og god måte for deg som er innbygger. Du skal levere sortert avfall på returpunktet Du skal sortere avfallet […]

Continue Reading

Den nye ordningen er å gjøre sortering enklere, og hente mer hjemme hos deg. Ordningen starter 1. september 2020. Det er viktig for oss at overgangen skjer på en smidig og god måte for deg som er innbygger. Vi bidrar gjerne med å finne løsninger som passer for deg og dine naboer. Nye dunker og poser […]

Continue Reading

24. september 2020 kl 8.00 – 15.00 veilederkurs for veiledere med lærlinger tilknyttet Fagopplæring i Fjellregionen på Storstuggu. Agenda for veilederkurset finner du her: Agenda Veilederkurs (Endringer på agenda kan komme.) Det er maks 25 plasser på kurset. Kursene har nå to plasser ledig på Røros, og seks plasser igjen på kurset på Tynset. Påmeldingen er nå […]

Continue Reading

Regjeringen varslet i går at de innfører forbud mot åpne serveringssteder med alkohol etter midnatt. Det betyr at alkoholservering er tillatt frem til midnatt. Forbudet er nasjonalt og omfatter dermed alle skjenkesteder i Røros kommune. Skjenkestoppen gjelder fra i dag 8. august, det vil si natt til søndag. På grunn av smittesituasjonen slik den er […]

Continue Reading

Velkommen tilbake til skolestart! Første skoledag høsten 2020 er mandag 17. august  Røros skole: 2-10. trinn Elever på 2-10. trinn starter mandag 17. august kl. 08.00, med oppmøte utenfor sitt trinnareal. 1.trinn: Elever på 1. trinn har oppmøte 17. august kl. 09.00 utenfor A-fløya. SFO er stengt 12., 13. og 14. august pga planleggingsdager. Nytt SFO-år […]

Continue Reading

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år. Søknadsfrist er 31.august. Søknadsskjema og retningslinjer finnes her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/idrettsstipend-i-Trondelag/

Continue Reading

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte […]

Continue Reading

Trøndersk Matfestival på Røros  Peder Hiorts gate fra Nilsenhjørnet til krysset mot Hans Aasens gate ved Frelsesarmeen stenges for trafikk fra torsdag 30. juli kl. 17.00 til lørdag 1. august kl. 18.00. Kveldsåpent Bergmannsgata stenges fra kl. 7.00 fredag 31. juli.

Continue Reading

Fredag kveld, 24.07.2020, i Márkomeannu sitt samisk festivalhelg i Oslo, SALT ble de nye samiske veiviserne offentliggjort. Tre jenter og en gutt er nå valgt til å reise i hele Norge for å fortelle om samisk kultur, historie og hvordan det er å være samisk ungdom i dag. De er det 17. kullet og skal […]

Continue Reading

Planutvalget i Røros vedtok på sitt møte den 11.62020 å sende kulturminneplan for Røros ut til offentlig ettersyn. Planen er sendt ut til hjemmelshavere, lag og foreninger og offentlige myndigheter, men hvem som helst kan sende inn innspill. Vi vil derfor oppfordre til at dere leser plandokumentet, og sender inn merknader. Merknader sendes på e-post […]

Continue Reading

Fra 15. juli får man ikke reisekarantene hvis man ankommer Norge fra land i Schengen og EØS med lav smittespredning. Da det er en økt risiko for smitte ved reise til utlandet, har vi i dialog med kommuneoverlegen bestemt at man ikke kan besøke sykehjemmene de første 10 dagene etter ankomst i Norge. For å […]

Continue Reading

Byggesakskontoret stenger i uke 29, 30 og 31 på grunn av ferieavvikling. Vi åpner igjen i uke 32 for avtaler på tirsdager mellom klokken 10.00 og 17.00, og  torsdager mellom klokken 10.00 og 15.00. Servicetorget kan svare på generelle spørsmål, og på nettsiden  finner du mye nyttig informasjon. Kontaktinformasjon Ring servicetorget for spørsmål eller for å […]

Continue Reading

Røros legesenter har opprettet en egen koronatelefon for deg som er syk og har spørsmål om covid-19-test. Hvis du har andre spørsmål knyttet til koronasituasjonen, kan du sende oss en e-post til korona@roros.kommune.no. Ring koronatelefonen – 72 41 94 80 og tastevalg 1 Når du har symptomer og trenger en covid-19-test (koronatest) Når du er syk […]

Continue Reading

Vi har startet utlevering av de nye dunkene til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje, og papp og papir. Du må vente til september før du begynner å bruke dunkene. Plastemballasje skal du fortsatt sortere i den gjennomsiktige sekken. I dunken for matavfall ligger det ett informasjonsskriv til deg, og poser som du skal bruke til […]

Continue Reading

Kyr på Floan fellesseter på Røros – snart på tur til melking etter dagens beiteinntak!   Landbruksnytt  juli 2020 kan leses her    

Continue Reading

Forvaltningsplanen for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen for 2019–2023 vedtatt i verdensarvrådet I 2010 ble «Verdensarven bergstaden» utvidet til «Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen», slik at jordbrukslandskapene rundt bergstaden, gruveområdene på Storwartz og Nordgruvfeltet, Femundshytta og Vinterleden fra Røros til Tufsingdalen ble innlemmet i verdensarven. Arealet innenfor Circumferensen fikk samtidig status som «buffersone» for verdensarven. […]

Continue Reading

X