Blog

Musikk er noe de aller fleste av oss har et forhold til. Den har en helt egen evne til å vekke følelser, frembringe minner og motivere. Aktiv og bevisst bruk av sang og musikk kan ha god effekt, både på mennesker generelt, og i arbeid med mennesker med demens spesielt. Å bruke musikk som et verktøy i omsorgsarbeid kan både ha positiv effekt på hukommelsen, minke depresjon og forenkle stell av pasienter. Men som alle verktøy trenger man kunnskap om verktøyet for å bruke det på best mulig (og riktig) måte. Gjennom en felles fagdag for ansatte i pleie og omsorg, samt deltagelse i ABC musikkbasert miljøbehandling øker vi vår kompetanse innen dette området. Dette vil bidra til at våre pleie- og omsorgstjenester blir enda bedre for våre pasienter og brukere.

Fagdag om musikk i pleie- og omsorgsarbeid

Den 13. mars har ansatte ved Gjøsvika sykehjem, Røros sykehjem, TFF og hjemmebaserte tjenester fagdag på Storstuggu om bruk av sang og musikk i omsorgsarbeid. Fagdagen skal gi økt kompetanse i bruk av sang og musikk i arbeid med pasienter og brukere, samt gi en større bevissthet rundt musikkens betydning og potensiale. Deltagerne skal blant annet innom temaer som:

– Hvorfor satse på musikk og sang med eldre?
– Hvilke sammenhenger er det mellom musikk, identitet og følelser?
– Hvilke sammenhenger er det mellom musikk, kropp og hjerne?
– Hva gjør musikk med hukommelse og minner?
– Hva kan jeg selv gjøre i arbeid med pasienter?
– Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke liker å synge?

Kursholder er Silje Worquenesh Østby Kleiven. Silje er sanger, låtskriver, forteller, arrangør og kursholder med fagbakgrunn fra musikk og helse og musikkpedagogikk. Fagdagen er i regi av Sang i eldreomsorgen.

ABC musikkbasert miljøbehandling

Fra mars 2019 er i tillegg seks ansatte fra Gjøsvika sykehjem med på ABC musikkbasert miljøbehandling, en samlingsbasert kursrekke som går over et halvt år. Dette er et kurs om musikk, sang og bevegelse i eldre- og demensomsorgen på arbeidsplassen. ABC musikkbasert miljøbehandling tilbys ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Modulen bygger videre på kunnskapene fra Aldring og helses ABC-modell, og gir grundig opplæring i hvordan musikk, sang og bevegelse kan benyttes i miljøbehandling for personer med demens.

Har du spørsmål om dette? Ta kontakt med enten kulturkonsulent Ane Linn Haagaas på telefon 924 31 207 eller virksomhetsleder ved Gjøsvika sykehjem, Gonda Brouwer  på telefon 724 19 840

 

 

X