Blog

Folkehelse

Fysisk aktivitet i hverdagen

Fysisk aktivitet_voksne og barn

Voksne bør være i moderat aktivitet i minst 150 minutter hver uke og barn minst 60 min hver dag. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes klare anbefalinger barn og unge, voksne, eldre og gravide.

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

All bevegelse er positiv. Hverdagsaktivitet slik som hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport og regelmessige pauser i løpet av skole- og arbeidsdagen, er viktig for å redusere stillesitting og øke aktiviteten.

Les mer her: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet

X