Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Dette sier innbyggerne om vann- og avløpstjenesten i kommunen

Sort.hvitt-bilde av kran med rennende vann

Vi har gjennomført en brukerundersøkelse blant våre innbyggere om vann- og avløpstjenesten. Resultatet viser at dere generelt er godt fornøyd med tjenesten i kommunen.

Vi har også fått nyttige tilbakemeldinger på hva vi kan bli bedre på, og vi er glade for innspillene vi har fått. Vi har fått en gjennomsnittlig score på 4,9 som ligger rett over landsgjennomsnittet, som er 4,8. Totalt sett er vi fornøyd med resultatet, sier avdelingsleder i teknisk drift Kristian Horten.

Undersøkelsen setter fokus på følgende hovedområder; kvalitet på drikkevannet og hvordan avløpssystemet fungerer, tillit til leveransen, service og tilgjengelighet og informasjon.

Gode tilbakemeldinger om kvaliteten på vann og avløp

Innbyggerne er godt fornøyd med kvaliteten på drikkevannet, og hvordan avløpssystemet fungerer. Her scorer Røros høyere enn landet for øvrig.
Vannforsyningen i Røros sentrum er sårbar og vi jobber med å etablere et nytt vannverk som skal bygges i tillegg til det eksisterende. Når dette står klart om noen år blir kvaliteten på drikkevannet enda bedre, og ikke minst vil forsyningssikkerheten bedres, sier Horten.

Innspill om service og informasjon

Hvis du ikke hører noe fra oss, da kan du regne med at alt er bra, sier Kristian Horten. Vi bruker en varslingstjeneste der de som blir berørt av planlagt arbeid og uforutsette hendelser, får en sms fra oss.

Undersøkelsen viser at innbyggerne vet hvordan de kan få tak i oss, og de synes informasjonen fra oss er bra. Vi ser likevel at vi kan legge til rette for at folk lettere kan finne svar på de vanligste spørsmålene, blant annet på våre nettsider. Her finner du alt om vann og avløp.

På spørsmål om service ligger vi litt under landsgjennomsnittet, og det kan vi selvfølgelig ikke slå oss til ro med, sier Horten. En god serviceopplevelse henger sammen med at du får snakke med de riktige personene, som kan svare på din henvendelse. På nettsiden vår skal du lett finne ut hvor du kan ringe – både på dagtid og hvis det oppstår et problem utenfor kommunens åpningstider.

Tilbakemeldinger er viktig for å levere gode tjenester

De siste årene har vi jobbet for å etablere rapporteringssystemer og verktøy for å måle kvaliteten på våre tjenester. Nå når vi har begynt å bruke verktøyene kan vi analysere resultatene og gjøre tiltak for å tilpasse og forbedre tjenestene våre. Målet er å levere gode tjenester som innbyggerne er fornøyd med.

Om undersøkelsen

Vi bruker en undersøkelse, utviklet av KS (Kommunenes sentralforbund). Den måler kvaliteten innen ulike tjenesteområder, og brukes av mange av landets kommuner. Fordelen med å bruke et standardisert verktøy er at vi kan sammenligne resultatene med flere kommuner i landet, og se hvordan vi ligger an i forhold til landsgjennomsnittet.

Kontaktperson i Røros kommune

Har du spørsmål kan du kontakte Kristian Horten, avdelingsleder i teknisk drift.

X