Blog

Aktuelt, Nyheter

Prosjekt: Vi skal bli bedre på klart språk

Illustrasjonsfoto prosjekt Klart språk

I går startet Røros kommune et klarspråk-prosjekt som betyr at vi systematisk skal jobbe med tekstene vi skriver. Klart språk handler om å skrive på en måte som gjør det enkelt for leseren å forstå det vi formidler.

Et godt og klart språk er god service, det skaper tillit og sparer tid. Derfor skal vi gjennom klarspråk-prosjektet jobbe med tekstene våre for å sikre at vi skriver klart og tydelig.

Kursholder Liv Ragnhild Sjursen, fra NTB Arkitekst, ga en god innføring i hva klart språk handler om

Kursholder Liv Ragnhild Sjursen, fra NTB Arkitekst, ga en god innføring i hva klart språk handler om.

Gamle tradisjoner
Det tar tid å endre skrivevaner, og det er viktig å være bevisst på at dette er et kontinuerlig arbeid. I løpet av prosjektet skal vi ta for oss område for område, og ha fokus på brukerperspektivet.

Viktig prosjekt
– Vi formidler mye viktig informasjon til innbyggere og andre i våre tekster, og det er selvfølgelig viktig at de som mottar det vi skriver forstår innholdet, sier rådmann Bernt Tennstrand.

I går var saksbehandlere i kommunen på kurs med språkkonsulent Liv Ragnhild Sjursen, fra NTB Arkitekst. Her lærte vi mer om hva klarspråk innebærer og hvordan vi fremover kan jobbe mer bevisst og systematisk med tekstene vi skriver.

Engasjerte ansatte jobbet med gruppearbeid under gårdagens kurs i klarspråk

Engasjerte ansatte jobbet med gruppearbeid under gårsdagens kurs i klarspråk.

Om klarspråk-prosjekt
Klart språk har siden 2008 vært et satsingsområde i staten og har senere blitt et viktig satsingsområde også i kommune-Norge. Lignende prosjekter i andre kommuner har gitt gode resultater både på effektivitet og brukertilfredshet.

X
X