Blog

Aktuelt, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Milepæl med tett bygg på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Gruppebilde med alle som deltok på befaringen inne på byggeplassen til Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Nå er vi halvveis i byggetrinn 1, og har nådd en milepæl med tett bygg. I den anledning ble ordfører Isak V. Busch og kommunedirektør Kjersti F. Jensås invitert til befaring på byggeplassen, denne uka. Her fikk vi et innblikk i sentrale funksjoner for byggetrinn 1. Gjennomgangen var ved prosjektledelsen; Jo Sverre Helgemo, prosjektleder Ruta, Mads Tamnes, prosjektleder Røros kommune og Dag Øyen, prosjektansvarlig Røros kommune.

Når bygget er tett kan vi starte med innvending arbeid

Tett bygg betyr at bygget er lukket utvendig, og at vi kan teste trykket i ytterveggene (vindsperrene). Dette gjøres for å sjekke hvor lite luft som slippes ut når overtrykket innvending settes på. Resultatet må være innenfor standarden for at vi kan starte neste fase med innvendig arbeid. Vi kan blant annet starte arbeidet med å isolere yttervegger, sette opp delingsvegger og legge gulvvarme. Vi kan også gå i gang med de tekniske arbeidene innvending.

Du kan følge prosjektet via byggekameraet vårt.

Kontaktperson hos oss

Har du spørsmål kan du kontakte Mads Tamnes, prosjektleder i Røros kommune på telefon 957 06 449.

Bilde fra innsiden på byggeplassen med prosjektleder som informerer og gruppen lytter

Omvisning inne i det nye bygget med prosjektleder Mads Tamnes.

nærbilde av massivtreelement som viser de lagvise tremassene

Det brukes miljøvennlige elementer av massivtre i det nye bygget.

Bilde fra innsiden av bygget, mens deltagerne på befaring og prosjektlederen står foran ett av de store vinduene i 2. etasje

Mads Tamnes viser fram ett av utsiktspunktene i andre etasje. Her kan beboerne se ut over Røros sentrum.

Bilde av den ene fløyen på nybygget fra utsiden

Det nye bygget har store vinduer slik at beboerne kan nyte den gode utsikten.

Bilde av gruppen på befaring fra kjellerlokalene inne

I Kjelleren blir det blant annet ansattparkering, sykkelparkering, garderober og varemottak med kjølerom.

X