Blog

Øverhagaen utvendig april 2020

Byggingen av Øverhagaen bo,- helse,- og velferdssenter går sin gang, og mye av det utvendige panelet er på plass.
Nå ser vi for alvor hvordan bygningen blir utvendig. Koronasituasjonen har heldigvis preget fremdriftsplanen i liten grad, og «RUTA er i rute». I disse dager jobber vi med interiør. Leverandør av pasientsenger er valgt.

Beboere og pårørende blir involvert i prosessen
Internt i organisasjonen jobber vi nå med å planlegge flytting og å sette det nye bygget i drift. Det er mange detaljer som skal på plass, og perioden fremover blir hektisk. Situasjonen med koronapandemien gjør at vi må tenke litt annerledes på hvordan vi skal involvere beboere, ansatte og pårørende i flytteprosessen. Det betyr at pårørende vil få skriftlig informasjon fra oss der vi opprinnelig hadde planlagt å holde fysiske møter. Møtevirksomhet med ansatte foregår nå på digitale plattformer.

Innfører ny velferdsteknologi
Arbeidet med innføring av velferdsteknologi pågår for fullt i store deler av omsorgstjenesten. Alle trygghetsalarmer i hjemmetjenesten skal byttes ut, og vi skal installere nytt pasientvarslingsanlegg på Gjøsvika. Samtidig installerer vi pasientvarslingsanlegg i det nye bygget på Øverhagaen. Det legges også til rette for å ta i bruk flere typer velferdsteknologiske løsninger som kan koples på den samme plattformen.

X