Blog

Natur og miljø, Nyheter, Politikk, Røros og FNs bærekraftsmål

Miljøprisen 2023 går til Jorunn Sakrisvoll og Bjørg Sakrisvoll Sundt 

Sibirstjerner

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag 11. mai at Røros kommunes miljøpris 2023 skal gå til Jorunn Sakrisvoll og Bjørg Sakrisvoll Sundt for sitt arbeid med sibirstjernen. Jorunn og Bjørg har over lang tid, og primært på frivillig basis, lagt ned en innsats som helt konkret har bidratt med bevaring og tilbakeføring av biologisk mangfold og verdifull natur, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet de har gjort med sibirstjerne er et eksempel på norsk naturvern i praksis.  

 På vegne av kommunen vil jeg gratulere Jorunn Sakrisvoll og Bjørg Sakrisvoll Sundt med årets miljøpris. De får prisen for et langvarig og dedikerte engasjement for å bevare den utryddningstruede og freda arten sibirstjernen, sier ordfører Isak Busch. I 1975 talte Jorunn 4 sibirstjerner på Sakrisodden. I 2022 talte Bjørg 2223. Det kan vi takke prisvinnerne for, fortsetter Busch.  

Kommuneblomsten sibirstjernen sensasjonell 

Sibirstjerna er en av Norges absolutt mest sjeldne planter, og er også kommuneblomsten til Røros. Det eneste kjente voksested i Norge er Sakrisodden. Den ble første gang observert ved Aursunden i 1897 og funnet var beskrevet som svært sensasjonelt. Planten er konkurransesvak og vokste stort sett i åpne grusflekker i strandsonen der det var lite konkurranse fra andre planter.  

Fredet i 1915, men til liten nytte 

Etter at planten ble kjent var det mange ivrige botanikere som kom til Aursunden for å se med egne øyne, men dessverre også samle inn planten til sine samlinger. Det hjalp ikke at planten ble fredet i 1915. Samtidig ble Aursunden regulert både i 1895 og 1923, noe som førte til unaturlig store svingninger i vannstanden og planten fikk problemer med å overleve. På 1950tallet var det bare to kjente voksesteder igjen; Sakrisodden og Tamneset. På grunn av nydyrkinger var det mot slutten av 1960tallet kun en håndfull planter igjen på Sakrisodden. 

Frivillig innsats fra Sakrisvoll har reddet blomsten  

Hadde det ikke vært for initiativfulle og botanisk interesserte grunneiere, hadde sannsynligvis ikke planten eksistert i Norge i dag. De har i over 50 år lagt ned en enorm frivillig innsats i å redde sibirstjerna. Jorunn Sakrisvoll startet med skjøtsel allerede på 1970tallet, og har gjennom luking, dyrking, vanning, pollinering, steinsetting, omplanting og omsorg, sakte men sikkert bygget opp bestanden til det den er i dag. Siden planten kun har ett voksested i Norge, var det tilsvarende lite kunnskap og hjelp å få. Hele arbeidet er et resultat av prøving, feiling og til slutt en vellykket metode for å holde liv i planten.

Sibirstjernen

Sibirstjernen

Pioner på naturvern og hjerte for formidling 

Med andre ord har Jorunn vært en pioner på området. Samtidig har hun holdt kontakten opp mot botaniske foreninger og institusjoner, og hatt utallige busslaster på omvisning for å spre kunnskap. Hun har blitt tildelt både Statens Naturvernråds Hedersrose i 1984 og Naturvernprisen i 1992. Strandsona på Sakrisodden ble vernet som plantefredningsområde i 1981. I 2014 overtok datteren Bjørg Sakrisvoll Sundt skjøtselen, og er den som i dag sørger for at planten får tilstrekkelig skjøtsel, og er involvert langt utover det som kan forventes av en privatperson. Den kjente botanikeren, Reidar Elven, har uttalt at arbeidet med sibirstjerne er et eksempel på norsk naturvern i 

praksis, og ingen kan vel motsi ham på dette. Jorunn og Bjørg har over lang tid, og primært på frivillig basis, lagt ned en innsats som helt konkret har bidratt med bevaring og tilbakeføring av biologisk mangfold og verdifull natur, både nasjonalt og internasjonalt. 

Om miljøprisen
Miljøprisen er består av et diplom og en gavesjekk på 15 000 kroner. I miljøprisens statuetter står det at prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for tiltak som fremmer, følger opp eller kompletterer Røros kommunes miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement gjerne også utover kommunegrensen.

Les mer om de tidligere vinnerne her:

Reidun Roland som vant prisen i 2022

Rørosmeieriet som vant prisen i 2021

Prüberhagaen parsellbruk som vant prisen i 2020

Rolf F. Feragen som vant prisen i 2019.

 

Foto: Rolv Hjelmstad

X