Blog

Nyheter

Lanserer ny nettside for folkehelse på Røros

Illustrasjonsfoto: folkehelse

Røros Kommune lanserer i dag ei ny side for folkehelse på Røros. Dette er ei temaside som blir liggende under hovednettsida til Røros Kommune.

Vi har hatt ei enkel side med info om folkehelse tidligere, men denne har vært statisk og noe som folk kanskje har besøkt en gang. Med økt satsing på folkehelse i kommunen, kreves også ei brukervennlig side som frister til gjentagende besøk. Det føler jeg vi nå har fått på plass, sier folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll. – Målet er å få til ei levende side som rørosingene tar seg en tur innom med jevne mellomrom for å oppdatere seg på folkehelsefronten.

Ukas folkehelsetips
Folkehelsen handler om livene vi lever og skapes i hele samfunnet. Derfor er det av interesse for et veldig bredt spekter av befolkninga. Hver uke vil det bli presentert et nytt folkehelsetips som viser bredden av tilbudet som finnes i kommunen vår. Det kan være seg frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger, private og kommunale tilbud.

Folkehelse i hele Rørossamfunnet
Folkehelse er også en viktig brikke for den enkelte virksomhet i kommuneorganisasjonen. Det gjør at vi har et bredt grunnlag for å skape interessante nyheter som handler om temaet. Det vil derfor bli laget nyhetssaker om ting og tang som rører seg på folkehelsefronten. I tillegg vil vi få hjelp av 10.trinn ved Røros Skole til å lage en #emneknagg om folkehelse på Røros til Instagram. Ved å benytte denne #emneknaggen vil bildene vises inne på denne sida. Du trenger derfor ikke være på sosiale medier for å kunne se inspirerende folkehelsebilder fra kommunen vår.

Følg lenken for å se siden: https://roros.kommune.no/arbeid-aktivitet-og-familie/folkehelse/

X