Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Vi deltar i prosjektet Green Flyway – en testarena for el-fly, droner og luftfarstkontroll

Bilde av Røros sentrum fra lufta, med teksten Green Flyway, det grønne skiftet i luftfarten

Den 13–14 november ble søknaden for prosjektet Green Flyway godkjent av styringskomitéen for Nordens Grønne Belte i Interreg Sverige–Norge. Prosjektet har en en økonomisk ramme på nesten 16 millioner NOK. Røros kommune og Östersund kommune er prosjekteiere.

Luftrom for testing av el-fly, droner og luftfartskontroll

Green Flyway prosjektet er et samarbeid mellom Norge og Sverige som kan tilby et unikt testområde med begrenset luftfartstrafikk og utfordrende værforhold. Hovedmålet er å skape testarenaer koplet til en interregional testkorridor over grensen mellom flyplassene i Åre-Östersund og Røros. Her skal aktører kunne gjennomføre testing av el-fly, droner og luftfartskontroll, samt tester av standarder og ladeinfrastruktur.

Her kan du se filmen om Green Flyway-prosjektet

Viktig for miljøet og for rørossamfunnet

Røros kommune tar en aktiv del i det grønne skifte og skal delta i arbeidsgruppen, og være prosjekteier. Denne utviklingen er viktig både miljømessig, og for utvikling av Rørossamfunnet inn i framtiden.

Luftfarten generelt går mot en grønn og autonom utvikling. At Røros kan gå foran å være med å legge til rette for denne utviklingen er viktig og noe vi skal være stolte av. Dette vil kunne gi en økt aktivitet i og rundt flyplassen, noe som vil ha stor betydning for hele regionens utvikling. Samtidig vil dette skape synergier til eksisterende næringsliv og det vil også kunne åpne nye forretningsområder, understreker næringssjef i Røros Kommune Ole-Kjetil Lagaard.

Prosjektet har et bredt sammensatt partnerskap

Prosjektet knytter Røros enda nærmere opp mot mange aktører og FOU miljøer både lokalt i Trondheimsregionen men også nasjonalt og internasjonalt. Dette er spesielt viktig med de muligheter dette kan gi for næringslivet i tiden framover. På norsk side er Avinor Røros Lufthavn, Røros Flyservice as og Ren Røros as sentrale partnere.

Avinor Røros lufthavn ønsker å legge til rette og være en god medspiller for de aktørene som drar luftfarten i en grønnere retning, forteller Lufthavnsjef ved Avinor Røros Lufthavn Gudbrand Rognes.

Ren Røros as ønsker å ta vare på og utvikle Røros videre, der klimateknologi og bærekraft er sentrale begreper. De vil jobbe spesifikt med grønn energi i form av batterilagring og ladeinfrastruktur.

Ved å delta i Green Flyway vil vi få verdifull kunnskap om lading av elektriske fly og droner som vi kan bruke til å utvikle løsninger og forretningsmodeller i elektrifisering av luftfartsbransjen, og bli en bidragsyter for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk og internasjonal luftfart. Dette er helt i tråd med vår visjon, strategi og verdier, forteller leder for innovasjon og bærekraft ved Ren Røros as Rune Moan

Kontaktpersoner hos oss

Har du spørsmål kan du ta kontakt med næringssjef i Røros kommune Ole-Kjetil Lagaard,  988 58 755.

X