Blog

Kultur, idrett og fritid

Rossen tjïelte/Røros kommune får nye skilt ved kommunegrensene

bilde av kommuneskiltet for Røros kommune

9. september i år ble det vedtatt i Kongen i statsråd at Røros kommune skal hete Rossen tjïelte på samisk. Nå skal skiltene ved kommunegrensene oppdateres med begge navn. Trøndelag fylkeskommune setter opp skiltene så fort det blir snøfritt og telen har gått, og de vil være på plass før 1. juni.

X