Blog

En kultur- opplevelses- og aktivitetskalender for sykehjem og omsorgsboliger

Før jul 2017 gikk Røros kommune ut med en oppfordring til det frivillige kulturlivet om å bidra med sang, musikk, spill eller fortelling på våre sykehjem og omsorgsboliger. Vi opplevde stor respons på dette, som førte til mange flotte opplevelser for både pasienter, beboere, ansatte og frivillige bidragsytere i løpet av 2018. Vi ønsker nå å videreføre dette, og samtidig utvide innholdet i kalenderen!

Ny vri i 2019

Vi håper at 2019 skal bli et like innholdsrikt år med musikk, sang og formidling på våre eldreinstitusjoner. Men – vi håper også at vi kan utvide innholdet med andre typer opplevelser og aktiviteter, og få til et enda bredere program. Mange lag, foreninger og enkeltpersoner interesserer seg for og brenner for noe som mer enn gjerne kan deles med beboere og pasienter på sykehjem og omsorgsboliger. Som et godt eksempel arrangerte Røros Amcarklubb kjøretur med pasienter på Gjøsvika sykehjem i juni 2018 – det var stor stas! Et annet eksempel er bingoen som Domuspensjonistene arrangerer på omsorgsboligene hver uke.

Andre aktiviteter og opplevelser kan for eksempel være baking, gamle eller nye mattradisjoner, håndarbeid, trearbeid, mosjon, dans, gåturer – eller noe helt annet!

Hvordan gå frem for å bli med:

Kulturkontoret tar imot påmeldinger fra enkeltaktører, lag og foreninger som vil være med på dette. Påmelding sendes til Ane Linn Haagaas, enten på telefon eller mail. Er du usikker på om det du/dere driver med kan egne seg i det hele tatt? Ring eller send en mail, så ser vi på det sammen. Med tilrettelegging og tilpasning kan det aller meste deles!

Kontaktinfo:

Ane Linn Haagaas
M: alh@roros.kommune.no
T: 924 31 207

Disse var med i kulturkalenderen 2018:

• Grethe Haagenrud
• Andreas Sandnes
• The Geriatrix
• Aina Sandnes
• Jan Ødegård
• Maj-Britt Fjerdingen, Hans Petter Kvikne m fl.
• Ikvart
• Unni Ryen
• Roar Dille & Ragnar Løkken
• Røros seniordans
• Hans Olav Sunsby
• Sextus
• Domuspensjonistene
• MacHaggis
• Ane Linn Haagaas & Erik Roll
• Morten Kuraas
• Kirsti Sæter, Jo Ryen, Vegar Dahl
• Røros barnegospel
• Røros Janitsjarorkester

Flere av disse har vært med opptil flere ganger. Sextus har ukentlige konserter/allsangstunder på Røros sykehjem. The Geriatrix er et annet band som nå gjør en frivillig spillejobb i måneden på hhv Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem. Domuspensjonistene har bingo en gang i uken på omsorgsboligene.

Alle sammen er, og har vært med på å skape gode opplevelser for de som bor på sykehjemmene og i omsorgsboligene våre, opplevelser som er gull verdt. TUSEN TAKK!

X