Blog

Aktuelt, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Beboere og pårørende har gitt oss nyttige tilbakemeldinger om Røros sykehjem

Bilde av eldre mann på ergometersykkel, og en kvinnelig pleier som står sammen med han.

Vi har gjennomført en brukerundersøkelse blant våre beboere på Røros sykehjem, og deres pårørende. Resultatet viser at både pasienter og pårørende generelt sett er fornøyde med tjenesten de får fra oss. Beboerne på sykehjemmet gir oss en helhetsvurdering på 4,8 som er litt under landsgjennomsnittet på 5,4. Helhetsvurderingen fra de pårørende er 5,1 mot landsgjennomsnittet på 5. Totalt sett er vi fornøyd med resultatet, sier virksomhetsleder Gonda Brouwer.

Undersøkelsen legger vekt på følgende hovedområder: resultat for beboeren, trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon.

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter møter framtidens krav

Røros sykehjem er over 30 år gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav på alle områder. Det ser vi også igjen på score av noen spørsmål. Vi er i gang med å bygge Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, hvor Røros sykehjem blir en del av. Bygningen får en standard som er tilpasset dagens og framtidens behov. For eksempel vil hver beboer få egne og bedre tilrettelagte baderom. De får også større rom, og i fellesområdene blir det flere soner der de kan trekke seg tilbake.

Trivsel og respektfull behandling

Beboerne gir uttrykk for at de er svært fornøyde med trivsel på Røros sykehjem. Trivsel har stor betydning for den enkeltes helse, sier Brouwer. De pårørende sier også at sine nærmeste får en respektfull behandling på sykehjemmet.

Vi jobber med bedre systemer for informasjon

Det er viktig å ha gode systemer for å formidle informasjon, og at beboere og pårørende kan ta opp ting. Dette er vi allerede i gang med, og det er en del av handlingsplanen for de neste tre årene, sier Brouwer. Behovet for bedre informasjon ser vi også av svarene i undersøkelsen. Både beboere og pårørende gir uttrykk for at de ikke er helt fornøyde med informasjon de får.

Tilbakemeldinger er viktig for å utvikle gode tjenester

Vi er fornøyde med resultatene. Undersøkelsen gir oss mulighet til å forbedre våre tjenester. Vi får også nyttig kunnskap om hva beboere og pårørende er fornøyde med, og på hvilke områder vi kan bli bedre på. Samtidig gir den oss også innsikt i hva beboere og pårørende synes er viktig, sier Brouwer.
34 % av beboerne deltok i undersøkelsen. Halvparten av de pårørende som fikk tilsendt undersøkelsen har svart.

Om undersøkelsen

Vi bruker en undersøkelse som er utviklet av KS (Kommunenes sentralforbund). Den måler kvaliteten på ulike tjenesteområder, og brukes av mange av landets kommuner. Fordelen med å bruke et standardisert verktøy er at vi kan sammenligne resultatene med flere kommuner i landet, og se hvordan vi ligger an i forhold til landsgjennomsnittet.

Kontaktperson i Røros kommune

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Gonda Brouwer, virksomhetsleder Gjøsvika og Røros Sykehjem.

X